Wat wordt er uitgevoerd bij een taak risico analyse?

Een taak risico analyse (in de wereld van de veiligheidskunde ook wel afgekort tot TRA) wordt gedaan aan  het begin van een (bouw)project. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden, maar aan het begin van een bepaald project is niet altijd duidelijk wat er allemaal fout kan gaan en daarmee ook wat er moet gebeuren om ieders veiligheid te kunnen waarborgen. Op zo’n moment wordt er een taak risico analyse uitgevoerd. Er wordt gekeken naar de zeer specifieke risico’s voor het project. Aan de hand daarvan worden procedures opgesteld en waar nodig en mogelijk worden er op voorhand maatregelen genomen om de risico’s op een ongeval te verkleinen.

 

Door wie wordt een taak risico analyse uitgevoerd?

Een taak risico analyse wordt opgesteld door een team van veiligheidskundige specialisten. Maar zodra de analyse zelf is voltooid, is het project zelf dat nog niet. Daarom gaan de deskundigen ook om de tafel zitten met de mensen die de klus uiteindelijk moeten klaren. Zo weten ze zeker dat iedereen zich ook op zijn of haar gemak voelt als de werkzaamheden daadwerkelijk moeten worden verricht. Dat is namelijk ook een belangrijke taak van de specialist: het gevoel van veiligheid waarborgen. Vaak zal er ook een DTL (Dienst Leidinggevende Project) verplicht aanwezig moeten zijn, om de veiligheid van iedere betrokkende ten alle tijden te kunnen waarborgen en eventuele benodigde aanpassingen meteen te kunnen doorvoeren.  Met alleen een taak risico analyse is de klus dus nog niet geklaard.