Standaard krediet controle

Krediet controle

Als bedrijven dure producten aan consumenten leveren is het goed om standaard een krediet controle uit te laten voeren. Daarmee kan voorkomen worden dat er voortdurend een groot aantal onbetaalde facturen ontstaat. Een bedrijf heeft voor de bedrijfsvoering een gemiddeld bedrag per dag nodig. Door producten te verkopen moet er gemiddeld minimaal dat bedrag aan inkomsten worden betaald. Als veel klanten hun facturen niet of te laat betalen zou een bedrijf in de situatie kunnen komen dat er krediet moet worden aangevraagd om de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen garanderen.

Krediet controle

Krediet controle zakelijke klanten

Bij zakelijke klanten kan ook een krediet controle worden gedaan. Het is goed om zo’n controle altijd bij alle partners en klanten te doen. Wees daar open over, zodat niet de indruk ontstaat dat er wantrouwen bestaat jegens een bepaalde klant of partner. Wantrouwen zou de relatie dermate kunnen beschadigen dat de samenwerking gevaar loopt en dat kan niet de bedoeling zijn. Daar staat tegenover dat de samenwerking ook bedreigd wordt als niet alle partners zich aan de financiële verplichtingen houden. Als een zakenpartner dus bezwaar maakt tegen een krediet controle is dat vaak al een signaal dat hij iets wil verbergen.

CBMK

Voor een objectieve krediet controle met een neutraal advies kan CBMK worden ingeschakeld. Er kan worden gekozen voor een online CBMK krediet controle. Die kan door bedrijven zelf worden uitgevoerd. De informatie die boven tafel wordt gehaald is tamelijk basic, maar kan wel dienen als waarschuwing dat er financieel problemen zijn. Een krediet controle door de specialisten van CBMK gaat dieper. Alle gegevens van de afgelopen jaren worden bestudeerd en op basis daarvan zullen de specialisten een risicoanalyse maken. Die kun je als bedrijf gebruikt bij de beslissing of je al dan niet een zakelijke relatie met dat bedrijf aangaat.