In hoeverre kan stamceltherapie Parkinson verhelpen?

stamceltherapie bij parkinson

Parkinson is een ziekte die vooral bij oudere mensen veel voorkomt. Dit heeft te maken met cellen die dopamine produceren, of beter gezegd, het afsterven daarvan. Is 70% of meer van deze cellen afgestorven, dan gaan de symptomen van Parkinson zich openbaren. Hieronder vallen trillen, moeilijkheden met praten, vaak ernstig vermoeid zijn en veel last hebben van stijfheid. Deze symptomen leveren een flink beperkte mobiliteit op. Een volledige remedie tegen deze nare ziekte bestaat jammer genoeg (nog) niet. Wel kan stamceltherapie bij Parkinson zorgen voor een verlichting van de klachten. 

stamceltherapie bij parkinson

Hoe functioneert stamceltherapie bij Parkinson?

Wanneer een Parkinsonpatiënt kiest voor stamceltransplantatie, dan worden nieuwe en gezonde stamcellen in het lichaam van de patiënt gebracht. Daarna gaat het lichaam aan de slag om verder op natuurlijke wijze de ziekte te bestrijden. De bedoeling is dat de nieuw ingebrachte cellen naar de aangetaste lichaamsdelen worden getransporteerd. Ter plekke moeten de nieuwe cellen zich dan transformeren tot neuronen die dopamine produceren. De neuronen die juist waren afgestorven moeten op deze manier worden vervangen. Slaagt het lichaam daarin, dan kunnen de klachten aanzienlijk worden verlicht. Dat dit ten goede komt aan de levenskwaliteit is de belangrijkste uitwerking van deze therapiesoort.